Писмо, изпратено на 19 юни 2020 г, от Франс Тимерманс, Изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия и Виргиниюс Синкявичюс, Член на Европейската комисия.