|

Решение на 42-ия Постоянен комитет на Бернската конвенция относно случаят с Кресненския пролом

На 2 декември 42-ия Постоянен комитет на Бернската конвенция в Страсбург взе решение, с което настоява да не бъде започвано никакво строителство…