Писмо от Бернската конвенция, май 2020

Писмо, изпратено на 12 май 2020 г, от г-н Кристоф Зиман, секретар на Бернската конвенция до г-н Валери Георгиев, началник на отдел „Биологично разнообразие“ в Министерство на околната среда и водите. Тема: Възможно посещение на място в България в рамките на жалба № 2001/4: Възможен файл: Магистрала през Кресненското дефиле.

Повече