Документи

Писмо от Бернската конвенция, май 2020

Писмо, изпратено на 12 май 2020 г, от г-н Кристоф Зиман, секретар на Бернската конвенция до г-н Валери Георгиев, началник на отдел „Биологично разнообразие“ в Министерство на околната среда и водите. Тема: Възможно посещение на място в България в рамките на жалба № 2001/4: Възможен файл: Магистрала през Кресненското дефиле.

Повече

Експертно становище – проверка на резултатите на доклад „Геоложки проучвания за изграждането на АМ Струма, Лот 3 в зоните на тунелите в Кресненско дефиле и при с. Железница“

Експертно становище – проверка на резултатите на доклад „Геоложки проучвания за изграждането на АМ Струма, Лот 3 в зоните на тунелите в Кресненско дефиле и при с. Железница“. Изследване по т. 5 Сеизмотектонски условия на д-р А. Радулов. Пълният текст на становището.

Повече

Допълнено актуализирано задание

Допълнено актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” Източник: агенция „Пътна инфраструктура”, януари 2016 Настоящото актуализирано Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016…

Повече