Писмо до българските власти, в което Европейската комисия посочва, че очаква от България да одобри консенсусното предложение на научната общност за определяне на целите на НАТУРА 2000 в Кресна.

Подобни статии