Кампанията за опазване на Кресненското дефиле е най-старата природозащитна кампания в България, започнала през 1997 г. и продължаваща и до днес.

Да спасим Креснeнското дефиле – Историята

Впечатляващи природни кадри проследяват историята на над 20-годишния казус и кой е отговорен за това все още да няма решение за тесния участък през дефилето. Обръща се внимание и на финансовите аспекти.

Автор на видеото е екипът на Stratospheric Productions.

13 години и продължава

Слайдшоу, документиращо 13 години кампания за спасяването на Кресненското дефиле в България – обект от НАТУРА 2000 и дом на изключително голям брой ендемични и редки защитени видове.

Автор: Bankwatch, 2010 г. (на английски език).

Проблеми с вариант Г10,50

Установи се, че при избора на вариант Г 10,5 са нарушени чл. 3 и 4 на Директивата за безопасност на транс-европейските магистрали (Дир. 2008/96). Напълно липсва провеждане на предвидените процедури, гарантиращи безопасността на избраната алтернатива и решаване на проблема с тежките катастрофи по сегашния път Е-79 и оставящи региона без локален път, успореден на транс-европейската магистрала.

Решението е:

  • пълна преработка на екооценката от 2017;
  • свеждане на оценяваните алтернативи до пълен обход на Кресненския пролом или пълен тунел;
  • изготвяне на одит за пътна безопасност и осъществяване на изпълними мерки по път Е79 за намаляване на смъртността на животни.

Маршрут Г 10,50

През 2019 г. Европейската комисия отказа еврофинансиране за избрания маршрут Г 10,50, при който едната посока минава през Кресненския пролом, а другата – от източна (Пиринска страна).

Този вариант оставя местните хора без локален път, нарушава европейското природозащитно законодателство, излага на риск безопасността на хората, пътуващи през пролома, слага край на развитието на устойчив туризъм като рафтинг, а максималната допустима скорост е 80 км/ч.

2022 година е решаваща за опазването на дефилето! Моля информирайте се и подкрепете България и Кресна като подпишете петицията!

Да спасим Кресненския пролом – в памет на Боян Петров