Алтернативата е възможна!

През изминалите години са предлагани разнообрази варианти – повечето неприемливи. Единствият приемлив вариант и за природата и за хората е – и двете платна на магистралата да преминат извън дефилето и да изведат транзитния трафик извън него.

По-долу са изложени четири от тях.

Най-важната новина е, че през януари 2017 г. АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура”) е възложила за оценка на въздействието върху алтернативата „Г20 – Източен” – извън Кресненското дефиле. При него и двете платна на пътя минават отгоре (над дефилето) в подножието на Пирин. Този вариант може да спаси дефилето, проекта и да предотврати изплащането на санкции към ЕС!

ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ „Г20”, ИЗВЪН КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ

През 2016 г. АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура”) направи консултации за обхвата на така нареченото „актуализираното задание за обхват и съдържание на ОВОС (Оценка на влиянието върху околната среда)” за строителство на магистралата през Кресненското дефиле. От НПО коалицията бяха внесени писмени искания за проучване на алтернатива за пълен източен обход на дефилето. Като резултат АПИ направи последно измение на заданието и през януари 2017 включи в него алтернатива „Г20 – Източен”.

Алтернативата предвижда дясното и лявото платно да преминават извън Кресненското дефиле. Вариантът включва ново трасе по нов терен с габарит „Г 20” с две платна, с по две ленти, осигуряващи двете посоки на движение (София – Република Гърция и Република Гърция – София).

Магистралата се отклонява от пътя към Банско, малко след отклонението към Банско при Симитли. От там пътят тръгва на юг през планината с тунели и виадукти и преминава под планинските села Брежани и Ракитна между тях и Кресненския пролом. Преминава през самите планини. Слиза, пресича Влахинска река близо до трасето за газопровода и излиза над Кресна, където се съединява със следващия участък. Препоръчително е да не минава твърде близо до хладката баня на Стара Кресна.

Този вариант извежда целият трафик и магистралата извън дефилето, цените природни местообитания вътре и биологичния коридор в него.

Стойността му предстои да бъде публично обявена, но със сигурност реализацията му е възможна.

Само този вариант е в съотвествие с Европейските директиви и Бернската конвенция, запазва се биоразнообразието, запазва се поминъкът на местните хора и възможностите за развитие на региона, изгражда се двупосочна магистрала и се избягват санкции от ЕС!

Това е вариантът, който е приемлив за дефилето на Кресна и за успешно изпълнение на проекта за магистрала „Струма”!

Някои от развиваните други, неприемливи алтернативи, представени с информативна цел:

  1. Вариант „Г10.5 – Източен” – това е основният вариант предлаган от средата на 2016 година от АПИ и за това ще го разгледаме малко по обстойно. При него като за дясното платно (две ленти, еднопосочно движение от София към Кулата) ще се ползва сегашния път през дефилето, като той ще се рехабилитира, склоновете на дефилето ще се „укрепват” каквото и да значи това, защото не се разглежда още подробно и се твърди, че ще се вземат мерки за „опазване на биологичното разнообразие” по него. Допълнително преди град Кресна, ще се изгради 2 лентов нов път за близък обход/околовръстно на града – който ще минава през долината на река Влахинска, хълма Мело, лозята и земеделските земи на юг от града – по същото трасе, като другите алтернативи през дефилето. Трафика в другата посока, ляво платно от Кулата за София, ще е по изцяло нов двулентов път по същото трасе, както алтернативата „Г20 – Източен” (при изкачването на трасето ще има 3 ленти – 1 допълнителна стоп лента заради големите наклони). Още няма официално публикувани финансови оценки за разходите за изграждане на тази алтернатива, но сумирани всички разходи те вероятно ще са близки до тези на „Г20 – Източен”. Тази алтернатива е опасна – тя оставя половината от трафика в дефилето и само след 10-15 години той ще почти толкова интензивен като сега, и оттам смъртността върху дивата фауна и хората. Заради спецификата на дефилето няма как да има ефективни мерки за опазване на биоразнообразието – нищо, че ще прокламират такива и ще изхарчат пари за тях. А допълнително обхода на град Кресна нанася тежки щети и върху природата и земеделските земи на града. Този вариант ще доведе до големи санкции от страна на ЕК и Бернската конвенция.
  2. Варианти „Г20 – Син” и „Г20 – Червен”, които са най-нежелани и опасни. Преминаването на целия транзитен поток е през дефилето. В по-голямата част от дефилето в едната посока ползват сегашния път – при червения в по голяма степен, при синия повече го „изправят”. На места го изправят, вкопават, замостват над реката с мостове, стени, а на места ще има и малки тунели. А непосредствено над него в склоновете на планината вкопават още 2 платна за другата посока – открито в склона и пак на места с малки къси тунели. Отново цялата магистрала, но вече всички 4 платна обхождат от изток град Кресна през Влахинска река и Мело (по същото трасе, като „Г10.5 – Източен”). Тези 2 алтернативи биха били катастрофални, както за дефилето, така и за местното население, туризма и получените пари по Европейските фондове.
  3. Вариант „Дълъг тунелен вариант”, тунел „Кресна“ – Този вариант предвижда прокопаването на тунел с дължина 13 км. Това засега е единственото законно решение, защото Кресненско дефиле и е одобрено от всички още 2008 година по всички европейски изисквания! Започналия нов ОВОС се опитва да отмени именно това решение. Тунелът е планиран в зоната на планински райони и параметрите му съответстват на проектна скорост от 120 км/ч. Вариантът е бил дискутиран и дори приет за изпълнение през 2008, но до началото на 2014 се разбира, че нито един изпълнител в България не може да го построи. Защото строителните фирми в България нямат нужните книжа за да участват в търговете, а 3-те големи западни компании, които имат такива книжа не искат да работят с българските заради измамите, които се вършат в България. Това е „неофициалната версия”. Но официалната версия на АПИ разбира се е друга: тунела се оказва и прекалено скъп, и много „опасен”, и „не екологичен”. В момента на него се гледа като не неизпълним вариант и макар да фигурира в документацията, де факто е отхвърлен.