Алтернативни спортове – рафтинг по Струма

Рафтинг идва от английската дума “raft”, която означава сал. Известен е и като “whitewater rafting” заради цвета на разпенените води, в които се спускат рафтърите. Първообразът на този спорт се ражда в Северна Америка още през XVIII в., когато местни дървари прекарвали трупи по реката, за да спестят разходите от транспорта.

Рафтинг по Струма
Рафтинг по Струма

Само до преди няколко години никой в България не знаеше що е то рафтинг, докато в момента този спорт набира все повече ентусиасти, безвъзвратно влюбени в него. Рафтинг сезона започва през март и завършва юли, когато паднат нивата на водите.

Най-предпочитаното място в България за рафтинг е коритото на река Струма, която има две трасета – горно и долно. Река Струма ни дава едно от най-добрите места за практикуването на този вид спорт на Балканите при това целогодишно. Едно от най-техничните трасета на Балканите през пролетта.

Рафтингът по Струма развива алтернативния и устойчив туризъм в района, като подпомага местната икономика директно.

Както всички дейности на открито, рафтингът учи на баланс между използването на природата и опазването ѝ. Това е прекрасен начин да погледнеш на природата от друг ъгъл. Реките могат да се използват освен за рафтинг и за риболов. Едно от необходимите неща, за да се развива този алтернативен и устойчив туризъм е ниското ниво на застроеност около реката. Колкото по дива и запазена е природата, толкова повече туристи ще привлече.

Освен това рафтингът допринася за икономиката на много региони, което на свой ред може да допринесе за опазването на реките от водноелектрически централи и замърсявания. Най-същественото е, че веднъж докоснеш ли чудесата на реките, една част от сърцето ти остава там. И понеже „там е сърцето” започва да е важно тези природни забележителности да останат чисти и непокътнати.

Повече информация за рафтинг по Струма може да намерите на уеб сайта на Рафтинг Клуб Рефлип