България изпраща замeстник министър на регионалното развитие и благоустройство и консултанти – адвокати на форум, свързан с биоразнообразието, но комитетът на Бернската конвенция не е убеден, че алтернативите, запазващи уникалното разнообразие на Кресненското дефиле са проучени и ще продължава да наблюдава случая и през следващата година. Преди броени часове приключи срещата на 37-мия Постоянен комитет на Бернската конвенция в Страсбург, която от дълги години следи два случая за нарушения на изискванията на Конвенцията от страна на България – заплахата за…