България изпраща замeстник министър на регионалното развитие и благоустройство и консултанти – адвокати на форум, свързан с биоразнообразието, но комитетът на Бернската конвенция не е убеден, че алтернативите, запазващи уникалното разнообразие на Кресненското дефиле са проучени и ще продължава да наблюдава случая и през следващата година.

Преди броени часове приключи срещата на 37-мия Постоянен комитет на Бернската конвенция в Страсбург, която от дълги години следи два случая за нарушения на изискванията на Конвенцията от страна на България – заплахата за биоразнообразието от прокарването на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле и изграждането на ветрогенератори в района на Калиакра, заради което страната ни беше осъдена от Съда на европейските общности миналата година, но все още не е изпълнила решението на съда.

Решението на Бернската конвенция днес бе да остави наблюдението върху случая за Кресна като „възможно досие“. Поради факта, че не са изпълнени препоръките на Бернската конвенция от 2007 г., бе взето решение развитието по случая Калиакра да продължи да се наблюдава. Конвенцията също реши да осъществи оценка на място и ще изпрати мисия в България още през идната година, по възможност в периода на зимуване на червеногушата гъска.

Осем-членната правителствената делегация, водена от заместник министъра на регионалното развитие Малина Крумова и придружена от експерти по биоразнообразието и външни адвокати – консултанти, увери че е избран най-подходящият вариант за преминаването на автомагистрала „Струма” в участъка на Кресненското дефиле, и че всички алтернативи са проучени. Въпреки това членовете на Постоянния комитет не останаха убедени, че уникалното биоразнообразие в дефилето ще бъде защитено и че процедурите по ОВОС са били обективни, особено поради съществуващото съденото дело срещу решението за одобряване на проекта.

С това Конвенцията ще продължи да наблюдава случая и да изисква от страната да докладва, тъй като счита че съществува реален риск от нарушаване на изискванията на Конвенцията за опазване на биоразнообразието.

Коалицията „Да спасим Кресненското дефиле“ информира за липсата на обективност и еднакво оценяване на база, на която е взето решението за одобрение на отсечката през Кресненското дефиле, за което всички отговорни национални и международни институции са информирани още през септември 2017 по време на процедурата на обществените обсъждания. Въпреки посочените закононарушения, Министърът на околната среда и водите одобри проекта, което бе и причината за обжалването му.

В момента одобреният вариант е т. нар. „трасе Г10.5“, който предвижда едната посока (София – Кулата) на магистралата да преминава през Кресненското дефиле, а в обратна посока трасето да преминава от изток. Този вариант все още оставя голям трафик в дефилето, а местните хора – без път, вкл. за бързо реагиране при критични ситуации. Ще продължи и унищожаването на вече силно засегнатите популации.

„Трасе Г10.5“ изправя пред нови заплахи и развитието на алтернативния туризъм в района на дефилето, което е най-доброто място в България за рафтинг и каякинг (около 20000 души годишно).

Бернската конвенция е ангажирана с казуса за Кресненския пролом още от 2002 г., когато излезе с Препоръка 98 (2002) за изключване на вариант с разширяване на пътя през дефилето, и равностойно проучване на алтернативи извън дефилето. Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” смята, че и в момента алтернативите не са равностойно проучени и преимлив вариант извън дефилето е възможен.

За повече информация:

Ирина Матеева, Отговорник по Европейските политики на БДЗП, +359 878 599 360, e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

Десислава Стоянова, Екологично сдружение “За Земята” + 359 888 714 688, e-mail: desislava@zazemiata.org

Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа “Балкани”, + 359 887 788 218, e-mail: kovatchev6@gmail.com.

Пълният текст на решението на 37-мия Комитет на Бенрската конвенция, относно случаят с Кресненското дефиле гласи:

“The Standing Committee decided to keep the file as a possible file in the light of the pending national court appeal of the EIA/AA and the pending submission of an application package to the European Commission for the funding of the Lot 3.2 construction. The Standing Committee invited the national authorities to send an updated report as soon as the results of the national Court appeal is available, possibly for the next Bureau meeting taking place on 19 March 2018. The Bureau to the Convention will continue the follow-up of the case ahead of the next Standing Committee meeting.”

Подобни статии