На 13.05.2016 г. представителите на коалицията „Да спасим Кресненското дефиле“ в Комитет за направление на АМ Струма (КНАМС), внесоха официално писмо до министър Лилияна Павлова. С писмото се иска, до края на май, спешно насрочване на редовното 15-то заседание на комитета, който не се е събирал над 5 месеца, въпреки отправените 2 писмени искания към секретариата на КНАМС. През този период се случиха различни събития и действия, които пряко кореспондират с основната дейност на КНАМС. Преструктурирането и прехвърлянето на отговорността за изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ от НКСИП на АПИ е последното от тази серия действия.

Липсата на заседания на КНАМС е част от серията лоши практики на институциите, които водят към неспазване на споразумението между България и ЕК за Лот 3 на АМ „Струма“. Представителите на коалицията смятат, че това е необоснован натиск от страна на институциите и по същество отхвърляне на диалога с гражданското общество, който също е условие за успешното завършване на АМ „Струма“. Комитетът е създаден като част от споразумението между България и Европейската комисия за успешното завършване на АМ „Струма“. Комитетът заседава редовно, най-малко веднъж на 2 месеца.

Писмото е изпратено с копие до премиера Бойко Борисов и до представители на генерална дирекция „Околна среда“ и генерална дирекция „Регионална и градоустройствена политика“.

 

 

Подобни статии