11 юни 2020
Прессъобщение

До утре, 12 юни, Министерството на околната среда и водите трябва да отговори дали приема планираната мисия на Бюрото към Бернската конвенция съвместно с Европейската комисия с цел да направят оценка на място на Кресненския пролом и казуса с автомагистрала „Струма”. Бюрото на Конвенцията изигра ключова роля за вземане на решение от страна на България магистралата да заобиколи дефилето през 2008 и с този си ангажимент тогава страната успя да осигури еврофинансиране на цялата автомагистрала. [1]

На този етап, въпреки нарушаването на европейското екологично законодателство, рисковете от избора на трасе през пролома за местните хора и за водачите на МПС и липсата на еврофинансиране за тази най-скъпа и последна отсечка от магистралата, българските власти продължават с плановете си за магистрала през Кресненския пролом в посока София – Солун. Забавянето на Лот 3.2 не е вследствие на липсата на адекватна алтернатива или пари, а вероятно с цел да има дял за различни строителни компании.

Пълната история се показва и в близо десетминутно видео на български и английски от Коалиция „Да спасим Креснеския пролом”, анонсирано днес, което проследява конфликта между проследява конфликта между интересите на строителните компании и гражданите.

Казусът привлече вниманието на култовия бранд за експедиции Patagonia, които са известни и с подкрепата на природозащитни каузи. Автор на видеото е екипът на Stratospheric Productions.

Преди месец Комитетът на Бернската конвенция, която разглежда казуса с Кресненския пролом, изпрати до МОСВ и екологичните организации от коалиция „Да спасим Кресненския пролом” решението си за мисия на място в България, която да се осъществи през есента на 2020 или пролетта на 2021. Целта на мисията е да оцени как българските власти изпълняват Препоръка 98 (2002) на конвенцията, както и как адресират забележките на Европейската комисия, получени по повод апликационната форма за получаване на еврофинансиране. [2]

До днес няма адекватни мерки и дейности, с които българското правителство да отговори на тежките критики на ЕК към Решението по ОВОС и Апликационната форма на Лот 3.2. и да подготви нова процедура по ОВОС и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000, които да отразяват природозащитните приоритети на защитената зона в Кресненски пролом.

Анонсираното от правителството предварително изграждане на подлези и огради за животни в пролома не решава проблема с незаконосъобразният ОВОС от 2017 година и с избора на неадекватна алтернатива и не може само по себе си да осигури закриване на започналите наказателни процедури за НАТУРА 2000 и получаване на финансиране от ЕК. Пряко свързана с АМ „Струма” и Кресненски пролом е наказателната процедура за липсата на заповеди за обявяване на защитените зони и на техните природозащитни цели и оттук и липсата на адекватни оценки за съвместимост.

За контакти:

Андрей Ковачев,
Сдружение за дива природа „Балкани”
kovatchev6@gmail.com

Петко Ковачев,
Институт за зелена политика, част от коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“
0899 444 374

Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле
Facebook: Да спасим Кресненското дефиле

Полезни връзки:
Карта на проблемното трасе и възможни алтернативи.

[1] Препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция, казва, че „трябва да се избегне опцията за разширяване на настоящия път (Е79), тъй като това би причинило сериозни щети на природата, без възможни мерки за компенсирането им”.

[2] Забележки по голям проект „АМ Струма: Лот 3.2” (CCI 2019BG16CFMP001) от ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, Ares(2019)6378788 – 15/10/2019

„Настоящата Оценка за съвместимостта (наричана по-долу „АА“) не е в съответствие с член 6(3) от Директивата за местообитанията (…) и по-конкретно на Решение 3-3/2017 на Министерството на околната среда и водите на Република България (наричано по-нататък „Решението за ОВОС“) и на съответния доклад за оценка (…) ще бъде необходимо да се анализират въздействията на проекта спрямо тези цели в преработена Оценка на съответствието.

Проектът е оценен като неоказващ значително въздействие върху двата засегнати района на Натура 2000 (…) въз основа на няколко мерки за смекчаване, чиято ефективност е несигурна, като по този начин не отговаря на изискванията на Директивата за местообитанията (…) смекчаващите мерки по E79 за справяне с натиска в момента, свързан с експлоатацията на другите участъци от магистралата, трябва да бъдат преразгледани и коригирани според случая, въз основа на необходимите цели за опазване на обектите.

(…)изграждането и експлоатацията на другите лотове от магистралата доведоха до увеличаване на натиска върху обектите по Натура 2000 поради нарастващ трафик. Следователно България трябва да обясни как възнамерява да гарантира нарастващия натиск върху обектите по Натура 2000 от експлоатацията на автомагистрала „Струма“ (лотове, различни от 3.2) и път Е79, в очакване на прилагането на мерките за смекчаване до 2027 г.“

Подобни статии