Легенда:

червено – проблемни трасета

зелено и синьо – добри / изпълними решения