Кресна рафтинг протест

Съобщение до медиите: 

От Българска рафтинг федерация, Коалиция „Да спасим Кресненския пролом”, Коалиция „Да остане природа в България” 

26.04.2023 г., гр. София

Четвъртък, 27.04, отворено писмо и протест пред Президентството:

Стоп на всякакви опити да се строи незаконно в Кресненския пролом

На 27 април, четвъртък, от 9:00 ч. представители на Българската рафтинг федерация ще връчат отворено писмо до президента на Република България, с което настояват за спиране на всякакви опити за строежи в Кресненския пролом без задължителната екологична оценка и отчитане на интересите на местните хора. Писмото се обявява против превръщане на настоящия път Е-79 в еднопосочно платно на автомагистрала „Струма”.

По-късно същия ден, от 18:00 ч., е предвиден протест пред Президентството срещу незаконните действия на служебното правителство. Призивът е за изграждане на истинска европейска магистрала, с двете платна извън Кресненския пролом и запазване на настоящият път за нуждите на местните хора, развитие на устойчив туризъм, опазване и възстановяване на природата. 

Протестът ще обедини представители на рафтинг и каяк общността с лодки и оборудване, природозащитници с 3D инсталация с Кресненския пролом и всички, за които спортът, природата, поминъка на хората в Кресна и спазването на закона, са важни.

В писмото се казва: „С голямо притеснение, от името на Българската рафтинг федерация, се обръщаме към Вас с молба за Вашата подкрепа за спасяването на българския рафтинг, който е в реална опасност, поради предвидения строеж на автомагистрала „Струма“ през Кресненския пролом”. 

Особено скандални са последните действия на служебното правителство, които се опитват да започнат дейности по маршрута, предвиден от екологичната оценка от 2017 г., аргументирано отхвърлена от Европейската комисия още през 2019 г.:

карта

Този план предвижда изграждането на нови съоръжения в пролома като мост, пешеходни подлези, укрепителни стени и други, които не са били включени в ОВОС-а от 2017 г. Това е друго доказателство за опит да се мине без екологична оценка, след като многократно е посочено от Европейската комисия, както и от Бернската конвенция, че са необходими ревизиране на проекта през пролома, неговите алтернативи и нова екологична оценка.

Десислава Стоянова от Екологично сдружение „За Земята” и коалиция „Да спасим Кресненския пролом” каза: „Всички тези дейности в Кресненския пролом не са били обект на обсъждане в екологичната оценка от 2017 г., и всяко допускане от страна на МОСВ това да се случи, противоречи на българските и европейските закони”. 

Избраният през 2017 г. маршрут за Лот 3.2. — участъка на Кресненския пролом, разделя магистралата в двете ѝ посоки – превръща настоящият път Е-79 в еднопосочен двулентов скоростен път с ограничение 80 км/ч (дори не магистрала) в посока Гърция, и преминава с мостове и виадукти от изток. Този вариант многократно е критикуван и посочен като неспазващ европейското екологични законодателство от Европейската комисия и още през 2008 г., като обещанието на българските власти да избегнат този чувствителен район, беше и причина за отпускането на средства за построяването й.

Самият Комисар по Околна среда Кармену Вела от изминалият мандат на Еврокомисията в писмо от 2019 г. написа:

„Безспорно е, че пътят Е79 представлява най-съществения натиск за тези Натура 2000 зони, тъй като интензивният трафик причинява висока смъртност за европейските защитените видове и влошава състоянието на Натура 2000 зоните…В допълнение, от съществена важност е изграждането на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ да избегне всякакво бъдещо увреждане или сътресения на защитените хабитати и видове”.

Подобни статии