Подкрепете петицията-сигнал до Общински съвет на община Кресна и Областен управител на Благоевград.

На 2 aвгуст в медиите се появи информация, че общинарите в Кресна са решили да затрият единствените каракачански стада и да изгонят от общината ентусиастите, гледащи изчезващите породи в безлюдното село Влахи над Кресна. Толкова много хора посещават село Влахи над Кресна, за да видят тези стада и да видят селото. Ние, които обичаме Влахи, сме възмутени от опита на властите да бъде смачкан конкретен човек и с тази лична атака да бъдат унищожени уникалните стада от автентични каракачански овце и дългокосмести кози.

Хиляди хора споделиха във фейсбук своето възмущение след постовете на Иван Бакалов и на Тома Белев – като последният прави връзката на този властови рекет със стремежите на пътищарско-политическата мафия да унищожи всеки, който пречи на дaлаверите им.

От десетки години пътно-строителното лоби се опитва да усвои средства чрез построяването на опасен за хората и природата проект за магистрала-убиец в защитеното дефиле на Кресна.

По-долу е пълният текст на петицията – сигнал, така както ще бъде изпратен до Общинския съвет на община Кресна и Областния управител на Благоевград.

За спасяване на стадото от каракачански овце и дългокосмести кози в село Влахи

2,104 подписи

Снимки: Емилия Вачева

ПЕТИЦИЯ – СИГНАЛ

На основание и по реда на чл. 15, ал. 2, чл. 18 а, ал. 1 и ал. 2 и глава 8 на АПК

Този сигнал се подава от ел. адрес на подателя до официалните ел. адреси на получателите.

Съгласно чл. 18 а на АПК, моля, да получа входящ номер от Община Кресна и Областна управа – Благоевград.

До

Общински съвет на община Кресна
obshtina_kresna@abv.bg
obstina_kresna@abv.bg

Областен управител – Благоевград
info@blagoevgrad.egov.bg
delovodstvo@blagoevgrad.egov.bg

Относно: Отмяна на решение 556, протокол № 42 от 07.07 2023 г. на ОбС гр. Кресна

Уважаеми дами и господа,

Обръщам се към Вас с искане и сигнал да бъде отменено решение 556 по протокол № 42 от 7 юли 2023 г. на Общински съвет на град Кресна. За пръв път научих за това решение благодарение на статия в e-vestnik от 2 август със заглавие: „Общинари искат да затрият единствените каракачански стада – Ентусиасти гледат изчезващите породи в безлюдното село Влахи над Кресна, гонят ги оттам“.

Считам за противозаконни мотивите на решението, включително точка 1, която флагрантно нарушава правата на хората, осъществяващи тази дейност в село Влахи (и конкретно на лицето С. С., цитирано поименно в решението), а именно опазване и възстановяване на редки местни породи животни.

Обръщам се към Вас с искане да отмените точка 1 и цялото решение № 556 от протокол № 42 от 7.07.2023 на общински съвет – община Кресна.

Мотивите за отмяна на решението на ОбС Кресна са следните:

 1. Решението няма релевантни правни основания и драстично и явно надхвърля правомощията на ОбС:
  • чл. 21, ал. 1, т. 8 на ЗМСМА не създава никакви правомощия на ОбС да нарушава права на граждани и да се намесва в управлението на частните им имоти. Той единствено дава правомощия на ОбС да управлява общинското имущество и да определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
  • чл. 21, ал. 2 на ЗМСМА дава правомощия на ОбС да взима решения, но – и това е видно и за не-юристи – само в рамките на правомощията на ОбС;
  • чл. 23 на ЗМСМА въобще не урежда правомощията на ОбС, а урежда административния ред за вземане на решения от ОбС – и съответно изцяло нерелевантен, като основание посочено в диспозитива на решението;
  • В диспозитива няма други посочени основания – решението не се основава на никакви правни основания. То е правен абсурд в цялост си.
 2. Точка 1 на решението е без правни основания и нарушава пряко правата на засегнатия човек:
  • единственото неясно цитирано основание за точка 1 е „Наредба за отглеждане на селскостопански животни“ без да се посочват конкретни разпоредби от нея. Такава действаща наредба не съществува в правния мир на Република България;
  • по същество решението е немотивирана драстична намеса и нарушаване на правата на собствениците/ка на посочения в точка 1 имот в село Влахи;
  • прави впечатление избирателния подход – в община Кресна има и други животновъди, отглеждащи добитък в имотите си, но решението визира само един от тях. Това говори за наличие на умишлено и избирателно увреждане и засягане правата на конкретно лице с користни мотиви в решението на ОбС.

В заключение, искам да посоча обществения интерес от сигнала. Преместване на животните извън селото, което е съдържанието на точка 1 от решението на ОбС, означава ликвидиране на стадо от редки местни породи, което е с уникална селекционна стойност и само по себе си има висока обществена значимост.

С уважение:


Пълният текст на решението на ОбС Кресна гласи:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Областен управител с вх. №122/29.05.2023 г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 556

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:

1. Съгласно Наредбата за отглеждане на селскостопански животни ОбС-Кресна задължава Сидер Седевчев да премести животните находящи се в имот 11569.200.183 в с. Влахи, извън територията на селото, в срок до 30 дни, считано от 10.07.2023 г.

2. На основание чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗВМД, задължава Сидер Седевчев и собствениците на кучета в община Кресна да не са безконтролно пуснати.

3. Да се изчисти оборския тор на територията на селото в срок до 14 юли 2023 г.


Последно подписали петицията „За спасяване на стадото от каракачански овце и дългокосмести кози в село Влахи”
2,104 Чавдар Бахчевански Пловдив Bulgaria ян. 13, 2024
2,103 Ваня Вангелова Стара Загора Bulgaria окт. 24, 2023
2,102 Розалина Недкова София Bulgaria сеп. 30, 2023
2,101 Teodor Ivanov София Bulgaria сеп. 29, 2023
2,100 Владислав Юруков Blagoevgrad Bulgaria сеп. 28, 2023
2,099 Ива Якова София Bulgaria сеп. 26, 2023
2,098 Анонимен София / Sofija Bulgaria сеп. 23, 2023
2,097 Анонимен София ?? сеп. 12, 2023
2,096 Анонимен София ?? сеп. 09, 2023
2,095 Вирджиния Сеферинкина Хасково Bulgaria сеп. 08, 2023
2,094 Иван Иванов Монтана Bulgaria Не позвлявайте да се случи!!!!! сеп. 06, 2023
2,093 Анонимен Плевен Bulgaria сеп. 05, 2023
2,092 Анонимен София Bulgaria сеп. 05, 2023
2,091 Анонимен София Bulgaria сеп. 03, 2023
2,090 Атанас Иванов Кюстендил Bulgaria сеп. 01, 2023
2,089 Бойко Стоянов Варна Bulgaria сеп. 01, 2023
2,088 Анонимен София Bulgaria сеп. 01, 2023
2,087 Милена Данева София Bulgaria авг. 31, 2023
2,086 Женя Атанасова Sofia Bulgaria авг. 31, 2023
2,085 Ивелина Денева Русе Bulgaria авг. 31, 2023
2,084 Мария Стоянова Благоевград Bulgaria авг. 31, 2023
2,083 Анонимен Plovdiv Bulgaria авг. 30, 2023
2,082 Plamena Ilieva Sofia Bulgaria авг. 30, 2023
2,081 Анонимен Добрич Bulgaria авг. 29, 2023
2,080 Верджиния Влъчкова София Bulgaria авг. 29, 2023
2,079 Дарина Коилова София Bulgaria авг. 29, 2023
2,078 Гергана Василева София Bulgaria Да спасим животните авг. 29, 2023
2,077 Елисавета Караколева София Bulgaria Абсурдно е това, което се случва авг. 29, 2023
2,076 Гергана Петкова София Bulgaria Нека спасим Българското авг. 29, 2023
2,075 Ивелина Иванова София Bulgaria Подкрепям братята Седефчеви и смятам за безумно това да бъдат гонени от селото си. авг. 29, 2023
2,074 Анонимен София Bulgaria авг. 29, 2023
2,073 Анонимен Перник Bulgaria авг. 29, 2023
2,072 Цветелина Атанасова Търговище, с. Стража Bulgaria авг. 29, 2023
2,071 Андреян Янев Димитровград Bulgaria авг. 29, 2023
2,070 Анонимен Шумен Bulgaria авг. 29, 2023
2,069 Никола Станчев София Bulgaria авг. 28, 2023
2,068 Михаела Илиева София Bulgaria авг. 28, 2023
2,067 Силви Бойкин София Bulgaria авг. 28, 2023
2,066 Кристиян Кръстев Добрич Bulgaria авг. 28, 2023
2,065 Анонимен Sofia Bulgaria авг. 28, 2023
2,064 Стоян Тодоров София Bulgaria Аз съм любител на животните и природата, а не на скъпите телефони и лъскави коли. авг. 28, 2023
2,063 Райна Попова София Bulgaria авг. 28, 2023
2,062 Милена Иванова Sofia Bulgaria авг. 28, 2023
2,061 Анонимен София Bulgaria авг. 28, 2023
2,060 Анонимен София Bulgaria авг. 28, 2023
2,059 Анонимен Враца Bulgaria За спасяване на стадото от каракачански овце и дългокосмести кози в село Влахи авг. 28, 2023
2,058 Веселин Белчев София Bulgaria авг. 28, 2023
2,057 Ивайло Хлебаров София Bulgaria авг. 28, 2023
2,056 Антония Влайкова София Bulgaria авг. 28, 2023
2,055 Анонимен Виена Austria Сидер и Атила Седефчеви правят нещо хубаво и то трябва да бъде оценено. Абсурдно е искането да бъде унищожено! авг. 27, 2023