Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” има удоволствието да Ви покани на откриването на изложба на тема „Каузите на Боян Петров – биоразнообразието в Кресненския пролом“ с участието на негови близки, официални лица и приятели.

Експозицията акцентира на част от личния живот на Боян Петров, както и една от личните му каузи, с която се е занимавал дълги години, а именно спасяването на Кресненското дефиле, застрашено от строителството на автомагистрала „Струма”, която в момента се предвижда да премине през него.

Заповядайте на 03 октомври от 18:30 ч. в Националния музей „Земята и хората„.

Част от фотографиите. Всички, ще може да видите по време на изложбата.

Кресненският пролом е малко кътче от природата на Югозападна България, съхраняващо изключително богато биоразнообразие, едно от най-богатите в Европа, и мястото, където Боян Петров, завършвайки своето биологично образование, е правил теренните проучвания за дипломната си работа. Кресненският пролом е мястото с най-много биологични видове на единица площ в България и територия, в която се срещат южната средиземноморска със северната природа. Тясната долина на река Струма, затисната от стръмни планински склонове, прави тази връзка много уязвима и крехка и всички животински видове и растения, обитаващи района, са силно чувствителни към човешките дейности в Кресненски пролом.  

На изложбата ще бъдат представени фотографии от кръжока по зоология към Зоологическата градина, който е посещавал Боян Петров и е запалил страстта му към природата, негови лични снимки, снимки на природата в Кресненския пролом,  снимки на различни защитени видове земноводни, влечуги и птици, срещащи се в района на Кресна. Автори на фотографиите са: самият Боян Петров; доц. д-р Стоян Бешков, НПМ при БАН; професор д-р Павел Стоев (предоставил снимки от своя фотоапарат правени от Боян Петров), научен секретар на НПМ при БАН и приятел на Боян още от годините в кръжока в Софийския зоопарк; Асен Тасев – приятел на Боян от ученическите години; Андрей Ковачев – СДП БАЛКАНИ, биолог и зоолог, приятел на Боян от 1-ви клас.

Това ценно природно богатство сега е застрашено от строителството на автомагистрала „Струма” през дефилето, част от транс-европейския коридор 4, свързващ Хамбург със Солун, финансиран с европейски средства. Въпреки продължаващите повече от  20 години усилия на неправителствените организации и личности като Боян Петров, да се намери щадящо за дефилето решение – с дълъг тунел или т.нар. “източен обход” извън дефилето, в края на 2017 година българските власти отмениха законово действащо решение от 2008 година и приеха, че посоката София – Солун ще премине през дефилето, а само посоката юг-север ще бъде изнесена извън Кресненския пролом.

Последствията са пагубни както за природата, така и за хората от региона. С изграждането на спорната отсечка ще се загубят важни транспортни връзки с регионалния Благоевград, рафтинг и каякинг туризма ще пострада; риск от разширяване на съществуващия път в магистрала ще има и за пътуващите по нея.

Това решение е в противовес на препоръките на европейските конвенции и националното законодателство, и Боян Петров е сред тези, които настояват, че алтернатива е не само възможна, но и необходима.

Изложбата се организира по инициатива на Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” с любезното съдействие на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките.

Откриването ще се проведе на 3 октомври 2018 г. от 18:30 ч. и ще продължи до 10 октомври в сградата на музея „Земята и хората“ на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 4.

Подобни статии