На 20.10.2016 г. с писмо от Главна Дирекция “Регионална политика” на Европейската Комисия до Българското Дружество за защита на птиците, природозащитните организации бяха информирани, че:
•    Европейската комисия е посъветвала българското правителство в доклада по ОВОС и ОС на лот 3.2 на АМ Струма всички възможни алтернативни решения, които отговарят на целите на проекта да са надлежно проучени, но че да се извърши това е отговорност на правителството.
•    Европейската комисия не може да одобрява и да дава предварително съгласие за алтернативи, проучени или предпочитани от държава-членка за проект, съфинансиран от ЕС. Проектите се оценяват от Комисията, само след като те са били представени за одобрение в рамките на разпоредбите на Общия регламенти по европейските програми.

Тези две твърдения на ЕК опровергават изявление в телефонно интервю дадено пред БНТ2 на 5.10.2016 г. от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ) инж. Лазар Лазаров, а именно, че ЕК „изцяло одобрява” построяването на АМ Струма в тази отсечка по предложения от правителството полу-източен обход (т.е. половината трафик да бъде изведен на изток от Кресненски пролом, половината трафик да ползва сега съществуващия рехабилитиран път), както и че се одобрява изключването от доклада по ОВОС и Оценка за съвместимост на алтернативата за пълен обход от изток на пролома – тоест за цялостно извеждане на транзитния трафик извън Кресненски пролом.

В тази връзка организациите членки на коалиция „ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ“ искат да напомнят, че само стриктното спазване на всички европейски изисквания ще гарантира да няма санкции на края на този проект и България да се наложи да връща средствата за изграждането на цялата магистрала от Кулата до Горна Диканя. Припомняме съвсем накратко тези изисквания отново на отговорната за проекта АПИ, на българското правителство и на българската общественост:
–    Докладът по ОВОС и ОС следва да оцени всички изпълними алтернативи обективно.
–    Не са екологично изпълними алтернативите, оставящи транзитния трафик през Кресненски пролом, защото са отхвърлени двукратно през 2002 с решение на Бернската конвенция и 2008 година с решение по ОВОС и ОС на Българското правителство, като недопустими.

Подобни статии