Алтернативни спортове

РАФТИНГ ПО СТРУМА

Рафтинг идва от английската дума “raft”, която означава сал. Известен е и като “whitewater rafting” заради цвета на разпенените води, в които се спускат рафтърите. Първообразът на този спорт се ражда в Северна Америка още през XVIII в., когато местни дървари прекарвали трупи по реката, за да спестят разходите от транспорта.

Само до преди няколко години никой в България не знаеше що е то рафтинг, докато в момента този спорт набира все повече ентусиасти, безвъзвратно влюбени в него. Рафтинг сезона в започва март и завършва юли, когато паднат нивата на водите.

Рафтинг по Струма

Рафтинг по Струма

Най-предпочитаното място в България за рафтинг е коритото на река Струма, която има две трасета – горно и долно. Река Струма ни дава едно от най-добрите места за практикуването на този вид спорт на Балканите при това целогодишно. До реката вече има изграден главен път, който улеснява влизането и излизането от реката на много места при нужда. Близо е до големи градове. Едно от най-техничните трасета на Балканите през пролетта. Развива алтернативния и устойчив туризъм. Подпомага местната икономика директно.

Други подходящи места за рафтинг у нас са реките Арда и Искър.

В бързеите на Струма - едно от най-техничните трасета на Балканите

В бързеите на Струма – едно от най-техничните трасета на Балканите

Както всички дейности на открито, рафтингът учи на баланс между използването на природата и опазването й – устойчиво туризъм. Това е прекрасен начин да погледнеш на природата от друг ъгъл. Реките могат да се използват освен за рафтинг и за риболов. Едно от необходимите неща, за да се развива този алтернативен и устойчив туризъм е ниското ниво на застроеност около реката. Колкото по дива и запазена е природата, толкова повече туристи ще привлече.
Освен това рафтингът допринася за икономиката на много региони, което на свой ред може да допринесе за опазването на реките от водноелектрически централи и замърсявания. Най-същественото е, че веднъж докоснеш ли чудесата на реките, една част от сърцето ти остава там. И понеже “там е сърцето” започва да е важно тези природни забележителности да останат чисти и непокътнати.

Повече информация може да намерите на уеб сайта на Рафтинг Клуб Рефлип.