Да спасим Кресненското дефиле

„Льо Монд“: Магистрала застрашава най-богатия природен резерват в България

Последната отсечка от българската магистрала „Струма“, която трябва да свърже Хамбург, София и Солун, преминава през Кресненския пролом – защитена „Натура 2000“ зона и убежище на 3 500 животински вида, броят на някои от които, драстично намаляващ.

Повече

Кресненското дефиле се мести пред НДК

Немската артистка Vanessa Hitzfeld ще запечата дефилето в 3D графит в периода 1-5 октомври пред Националния дворец на културата. Акцията има за цел да привлече вниманието към каузата на уникалното природно кътче — Кресненското дефиле, което е застрашено от унищожение. Строежът на автомагистрала „Струма” ще нанесе необратими последствия върху мястото с най-много биологични видове на единица площ в България и територия, въпреки че е част от Натура 2000.

Повече

Каузите на Боян Петров – биоразнообразието в Кресненския пролом

Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” има удоволствието да Ви покани на откриването на изложба на тема „Каузите на Боян Петров – биоразнообразието в Кресненския пролом” с участието на негови близки, официални лица и приятели. Експозицията акцентира на част от личния живот на Боян Петров, както и една от личните му каузи, с която се е занимавал дълги години, а именно спасяването на Кресненското дефиле, застрашено от строителството на автомагистрала „Струма”, която в момента се предвижда да премине през него. Заповядайте на…

Повече

Подписка в защита на Кресненското дефиле

Гражданската организация WeMove.EU от Берлин заедно с международната мрежа Бенкуоч, Приятели на Земята Европа и Екологично сдружение „За Земята” започват подписка в защита на Кресненското дефиле.

Повече

Стартира подписка за спасяване на Кресненското дефиле

На 1-ви април, но съвсем сериозно и не на шега, в Кресненското дефиле стартирахме подписка за неговото спасяване. Началото на подписката бе поставено по време на откриване на рафтинг и каяк сезон 2017 и OUTDOOR and WHITE WATER FEST, прояви организирани от „Приключенска Мрежа”.

Повече

Допълнено актуализирано задание

Допълнено актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” Източник: агенция „Пътна инфраструктура”, януари 2016 Настоящото актуализирано Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016…

Повече

Визия магистрала Струма – Кресненско дефиле

Любомир Попйорданов, Българска асоциация за алтернативен туризъм 10 декември 2016 г. Магистралите са високоскоростни пътища, които целят да осигурят бърза връзка между дестинации – градове, летища, пристанища, туристически локации. Те се изграждат само при доказан значителен товаропоток и интензивно движение на пътници между важни икономически центрове – градове с милионно население. На Балканите магистралите имат своето място като пътна комуникация между столиците на балканските страни и градовете с над 100 хилядно население, които се намират на трасето на основните трансевропейски…

Повече
Панорама на Кресненското дефиле

Магистрала в България е на път да разцепи природен рай

Обстоен репортаж за проблемите с изграждане на магистрала Струма през Кресненския пролом. Материалът е изготвен от журналиста Артур Нилсен, екологичен кореспондент за Европа към Гардиън, и в оригинал може да бъде прочетен на английски език от уеб сайта на The Guardian.

Повече