Решение за въздействието върху околната среда 1-1-2008, АМ Струма, МОСВ